Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 3 de novembre de 2016
Hora:
14:50h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix l'Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions Electròniques (Tram. 295-00094/11)

  Valoració de la proposta.

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el Fons europeu de desenvolupament sostenible i pel qual s'estableix la garantia del Fons europeu de desenvolupament sostenible i el Fons de garantia del Fons europeu de desenvolupament sostenible (Tram. 295-00095/11)

  Valoració de la proposta.

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s'estableix el Codi europeu de les comunicacions electròniques (refosa) (Tram. 295-00096/11)

  Valoració de la proposta.

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell sobre la participació de la Unió Europea en l'Associació per a la Investigació i Innovació a la Regió del Mediterrani (PRIMA), en què participen conjuntament diversos estats membres (Tram. 295-00097/11)

  Valoració de la proposta.