Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 2 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori per a informar sobre les polítiques dels serveis de transports (Tram. 357-00088/11)

  Comissió de Territori

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'estació de tren de Molins de Rei (Tram. 250-00473/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 146, 62)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb l'aeroport de Barcelona - El Prat (Tram. 250-00485/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 63; esmenes: BOPC, 191, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant Boi de Llobregat (Tram. 250-00489/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 158, 27)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines (Tram. 250-00491/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 158, 30)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la línia S5 de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí (Tram. 250-00497/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 40; esmenes: BOPC, 204, 3)