Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 3 de novembre de 2016
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè exposin les activitats de l'entitat i el projecte "No puc esperar" (Tram. 356-00298/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença de representants de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya davant la Comissió de Salut per a exposar les activitats de l'entitat i el projecte "No puc esperar" (Tram. 357-00280/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

  • 3.1

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00750/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.2

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00751/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.3

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00752/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.4

   Proposta d'audiència en ponència del cap de la Secció de Producció Agrícola i Material Vegetal del Servei d'Ordenació Agrícola amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00753/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.5

   Proposta d'audiència en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer agrònom i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00754/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.6

   Proposta d'audiència en ponència de Raquel Peyraube, assessora de la Secretaria Nacional de Drogues i de l'Institut de Regulació i Control del Cànnabis de l'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00755/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.7

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00756/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

   Debat i votació de la proposta.

  • 3.8

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00757/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

   Debat i votació de la proposta.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença de representants de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya perquè exposin les activitats de l'entitat i el projecte "No puc esperar" (tram. 356-00298/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.