Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 3 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació d'una bústia ciutadana com a eina de transparència (Tram. 250-00277/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 32; esmenes: BOPC, 135, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la mort de l'activista sahrauí Brahim Saika (Tram. 250-00393/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 76; esmenes: BOPC, 250, 15)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'agenda 2030 de l'ONU (Tram. 250-00395/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 79; esmenes: BOPC, 250, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el respecte dels drets humans per les empreses catalanes que operen a l'exterior (Tram. 250-00554/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 201, 49)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el compliment de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que suspèn cautelarment l'ús de la denominació de representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea (Tram. 356-00333/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a explicar l'estat de la qüestió amb relació a les persones refugiades a Catalunya i les mesures que cal dur a terme (Tram. 357-00191/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.