Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 3 de novembre de 2016
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 (Tram. 256-00010/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 77, 58)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012 (Tram. 256-00011/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 116, 54)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2015, sobre l'Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013

  • 3.1

   Compareixença d'un responsable de l'Institut Català de les Empreses Culturals davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2015, sobre l'Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent al 2012 i al 2013 (Tram. 363-00002/11)

   Comissió de la Sindicatura de Comptes

   Substanciació.