Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 2 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a propòsit del manifest del Grup Koiné (Tram. 250-00312/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 75; esmenes: BOPC, 142, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un protocol d'actuació per a la diversitat cultural (Tram. 250-00359/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 40; esmenes: BOPC, 156, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels treballadors dels equipaments culturals (Tram. 250-00363/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 44; esmenes: BOPC, 156, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural (Tram. 250-00413/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 52; esmenes: BOPC, 164, 11)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi (Tram. 250-00465/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 146, 53; esmenes: BOPC, 199, 5)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'ensenyament bilingüe (Tram. 250-00556/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 171)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Carla Subirana, de l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui com s'ha de fomentar la presència equitativa de les dones en el sector audiovisual (Tram. 356-00361/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Garcia Petit, president de l'Associació Catalana de Bioarqueologia i director general de l'Institut de Patrimoni Immaterial, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'àmbit del patrimoni material i immaterial (Tram. 356-00382/11)

  Irene Rigau i Oliver, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.