Agenda parlamentària

Abril de 2011

Dilluns, 4

16:00h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 5

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 6

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 7

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:45h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Divendres, 8

12:00h

Intergrup del Poble Gitano

Sessió constitutiva

Sala 8

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dilluns, 11

10:06h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Sessió constitutiva

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 12

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 13

09:45h

Comissió de Cooperació i Solidaritat

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

13:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 14

10:06h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

14:45h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 26

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 27

09:30h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 28

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió de Salut

(Desconvocat/ada: 16/12/2012)

Divendres, 29

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)