Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 7 d'abril de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d'actuació (Tram. 356-00014/09)

  Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern davant la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d'actuació (Tram. 356-00015/09)

  Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les seves actuacions davant la Comissió Europea (Tram. 356-00023/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els objectius i les actuacions del Departament de la Presidència (Tram. 355-00016/09)

  Sessió informativa.