Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 7 d'abril de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les mesures relatives a la velocitat variable als accessos a Barcelona (Tram. 357-00004/09)

    Comissió d'Interior

    Compareixença.