Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 6 d'abril de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el rebuig de la instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó (Ribera d'Ebre) (Tram. 250-00001/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 3, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el procediment de licitació del projecte de recuperació ambiental de l'abocador de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) (Tram. 250-00002/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 11, 5; esmenes: BOPC, 37, 34)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el desdoblament de l'eix viari comprès entre Tàrrega i Alfarràs i l'execució de les obres de la variant de Bellcaire d'Urgell (Tram. 250-00010/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 11, 10; esmenes: BOPC, 37, 36)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aturada dels trens de la línia 2 de rodalia a l'estació del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) (Tram. 250-00012/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 11, 12; esmenes: BOPC, 37, 37)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'estudi de la viabilitat que els trens AVE i Avant s'aturin a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (Tram. 250-00019/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 20; esmenes: BOPC, 44, 17)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el projecte de les carreteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer (Tram. 250-00021/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 21; esmenes: BOPC, 44, 17)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pla de millorament de l'estació de tren de Lavern-Subirats (Alt Penedès) (Tram. 250-00025/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 23; esmenes: BOPC, 44, 19)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'agilitació de les tramitacions i l'execució del projecte de desdoblament de la carretera C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa (Tram. 250-00026/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 24; esmenes: BOPC, 44, 19)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la neteja de les vies del tren (Tram. 250-00028/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 25; esmenes: BOPC, 44, 19)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'ampliació dels serveis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació de trens semidirectes entre la comarca de l'Alt Penedès i Barcelona (Tram. 250-00045/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 29; esmenes: BOPC, 44, 23)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'augment dels serveis de tren de rodalia de la línia 4 entre Sant Vicenç de Calders, Vilafranca del Penedès i Barcelona (Tram. 250-00046/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 30; esmenes: BOPC, 44, 23)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'ampliació dels serveis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació de trens semidirectes entre Manresa i Barcelona (Tram. 250-00047/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 30; esmenes: BOPC, 44, 24)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la supressió de les limitacions de la velocitat als accessos a Barcelona (Tram. 250-00042/09)

  Debat i votació.

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'arribada de la línia 1 del metro a l'estació intermodal del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) (Tram. 250-00034/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 22

  Proposta de resolució sobre la idoneïtat de l'emplaçament proposat per a la construcció d'un aeroport corporatiu i empresarial a Igualada i Òdena (Anoia) i sobre la concreció dels terminis d'execució (Tram. 250-00032/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 23

  Proposta de resolució sobre la neteja de les vies del tren i de les instal·lacions ferroviàries de l'estació de Renfe del Vendrell (Baix Penedès) (Tram. 250-00028/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 24

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la situació del servei de rodalia operat per Renfe i sobre les mesures adoptades per a garantir-ne el funcionament (Tram. 354-00008/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 25

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la modificació del Pla de millora de la qualitat de l'aire (Tram. 354-00008/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 26

  Proposta de resolució sobre l'establiment del servei de trens Avant entre Lleida i Saragossa, l'increment d'aquest servei amb trens nocturns des de Barcelona i la creació de títols de transport multiviatge per als usuaris dels trens AVE i Avant (Tram. 250-00043/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.