Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 7 d'abril de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 27

  Proposta de resolució sobre la vinculació de l'institut escola del districte de Sant Martí de Barcelona a l'Escola Pere IV (Tram. 250-00074/09)

  Debat i votació.

 • 28

  Proposta de resolució sobre el projecte de nova escola d'Ordal, a Subirats (Alt Penedès) (Tram. 250-00069/09)

  Debat i votació.

 • 29

  Proposta de resolució sobre la revocació de l'acord d'iniciar el primer curs d'ESO en un institut escola de Riells i Viabrea (Selva) (Tram. 250-00068/09)

  Debat i votació.

 • 30

  Proposta de resolució sobre la recuperació del projecte de l'Institut Escola de Manlleu (Osona) per al curs 2011-2012 (Tram. 250-00059/09)

  Debat i votació.

 • 31

  Proposta de resolució sobre la recuperació del projecte de l'Institut Escola de Navàs (Bages) per al curs 2011-2012 (Tram. 250-00058/09)

  Debat i votació.

 • 32

  Proposta de resolució sobre el restabliment de les línies de subvenció per a famílies i ajuntaments per a les activitats de la setmana de vacances dels mesos de febrer i març (Tram. 250-00051/09)

  Debat i votació.

 • 33

  Proposta de resolució sobre la reconversió de l'Escola Jacint Verdaguer, de Canovelles (Vallès Oriental), en un institut escola (Tram. 250-00048/09)

  Debat i votació.

 • 34

  Proposta de resolució de rebuig de les sentències del Tribunal Suprem amb relació al sistema d'immersió lingüística i sobre la defensa d'aquest sistema d'acord amb la Llei 12/2009, d'educació (Tram. 250-00015/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Abat Oliba davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Internacional de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Universitat Ramon Llull davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Vic davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Universitat de Girona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 46

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques d'universitat, recerca i innovació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 47

  Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la prohibició a directors d'instituts de parlar amb els mitjans de comunicació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 48

  Sol·licitud de compareixença de representants del col·lectiu Papàs de l'Àlex davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informin sobre els projectes i les línies d'actuació d'aquesta associació (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença del president i representants de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informin sobre les polítiques d'universitats, recerca i innovació (Tram. 356-00012/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 50

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre les polítiques d'innovació i transferència a l'activitat econòmica, social i territorial (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 51

  Proposta de resolució sobre la no-implantació de la tercera línia de P3 a l'Escola La Sèquia, de Manresa (Bages), i sobre l'acceleració de la construcció dels centres educatius pressupostats (Tram. 250-00077/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 52

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les polítiques d'innovació i transferència a l'activitat econòmica, social i territorial (Tram. 354-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 52

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció de l'institut del barri de Cappont, de Lleida (Segrià)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.