H. Sra. Anna Simó i Castelló

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Filiació

Fotografia de Anna Simó i Castelló

Dades electorals

Llista Electoral:
Junts pel Sí 
Circumscripció:
 
Partit Polític:
Junts pel Sí 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 26.10.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació