Historial de la composició: Diputació Permanent

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

Presidenta del Parlament
Vicepresidenta primera
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
 • I. Sra. Inés Arrimadas García

  Alta: 29/07/2015 (BOPC, 663)

  Substitueix a: I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

  Baixa: 26/10/2015

 • I. Sr. Jordi Cañas Pérez

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 26/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Carina Mejías Sánchez

 • I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Alta: 26/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sr. Jordi Cañas Pérez

  Baixa: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Albert Rivera Díaz

 • I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 26/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

 • I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Baixa: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

 • I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Alta: 29/07/2015 (BOPC, 663)

  Substitueix a: I. Sr. José Manuel Villegas Pérez

  Baixa: 26/10/2015

  Substituït/ïda per: I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

 • I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

  Alta: 26/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Baixa: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sr. José Manuel Villegas Pérez

 • I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

  Alta: 26/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Baixa: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Inés Arrimadas García

 • I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

  Alta: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Baixa: 29/07/2015 (BOPC, 663)

  Substituït/ïda per: I. Sr. José Manuel Villegas Pérez

 • I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

  Alta: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Baixa: 29/07/2015 (BOPC, 663)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Inés Arrimadas García

 • I. Sr. José Manuel Villegas Pérez

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

  Baixa: 29/07/2015 (BOPC, 663)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Albert Rivera Díaz

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

  Baixa: 02/09/2013 (BOPC, 145)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

 • M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia

  Alta: 28/07/2015 (BOPC, 663)

  Substitueix a: I. Sr. J. Lluís Salvadó Tenesa

  Baixa: 26/10/2015

  Substituït/ïda per: H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

  Alta: 20/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Marta Rovira i Vergés

  Baixa: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

  Alta: 31/07/2014

  Substitueix a: H. Sr. Salvador Milà i Solsona

  Baixa: 25/08/2014

  Substituït/ïda per: H. Sr. Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sr. Pere Calbó i Roca

  Alta: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

  Baixa: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Dolors López Aguilar

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 08/08/2013 (BOPC, 137)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Laura Massana Mas

 • I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 08/08/2013 (BOPC, 137)

  Substituït/ïda per: Sr. Josep Vendrell Gardeñes

 • I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Alta: 21/07/2015 (BOPC, 663)

  Substitueix a: I. Sra. Marta Ribas Frías

  Baixa: 31/07/2015 (BOPC, 670)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Laura Massana Mas

 • I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Alta: 21/07/2015 (BOPC, 663)

  Substitueix a: I. Sra. Marta Ribas Frías

  Baixa: 31/07/2015 (BOPC, 670)

  Substituït/ïda per: Sr. Josep Vendrell Gardeñes

Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sra. Montserrat Capdevila Tatché

  Alta: 13/08/2013 (BOPC, 137)

  Substitueix a: I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

  Baixa: 28/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sr. José Antonio Coto Roquet

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 145)

  Substitueix a: I. Sr. Fernando Sánchez Costa

  Baixa: 02/09/2013 (BOPC, 145)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Josep Enric Millo i Rocher

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 • I. Sr. Antoni Font Renom

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 27/11/2013 (BOPC, 209)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Cristina Bosch i Arcau

 • I. Sr. Antoni Font Renom

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 27/11/2013 (BOPC, 209)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Llorens i Garcia

 • I. Sr. Antoni Font Renom

  Alta: 22/07/2014 (BOPC, 378)

  Substitueix a: I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Baixa: 25/08/2014 (BOPC, 388)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Cristina Bosch i Arcau

 • I. Sr. Antoni Font Renom

  Alta: 22/07/2014 (BOPC, 378)

  Substitueix a: I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Baixa: 25/08/2014 (BOPC, 388)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Llorens i Garcia

 • I. Sr. Antoni Font Renom

  Alta: 26/08/2014

  Substitueix a: I. Sra. Cristina Bosch i Arcau

  Baixa: 02/09/2014

  Substituït/ïda per: I. Sra. Cristina Bosch i Arcau

 • I. Sr. Antoni Font Renom

  Alta: 26/08/2014

  Substitueix a: I. Sra. Cristina Bosch i Arcau

  Baixa: 02/09/2014

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Llorens i Garcia

Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sra. Eva Granados Galiano

  Alta: 28/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Montserrat Capdevila Tatché

  Baixa: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

 • I. Sra. Eva Granados Galiano

  Alta: 25/09/2014 (BOPC, 401)

  Substitueix a: I. Sr. Òscar Ordeig i Molist

  Baixa: 26/10/2015

  Substituït/ïda per: I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sra. Hortènsia Grau Juan

  Alta: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: H. Sr. Salvador Milà i Solsona

  Baixa: 21/07/2015 (BOPC, 663)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Joan Herrera Torres

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

  Alta: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: I. Sr. J. Lluís Salvadó Tenesa

  Baixa: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substituït/ïda per: I. Sr. J. Lluís Salvadó Tenesa

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sr. Joan Herrera Torres

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 30/07/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Ribas Frías

 • I. Sr. Joan Herrera Torres

  Alta: 21/07/2015 (BOPC, 663)

  Substitueix a: I. Sra. Hortènsia Grau Juan

  Baixa: 26/10/2015

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Ribas Frías

Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 30/07/2013 (BOPC, 133)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

 • H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 30/07/2013 (BOPC, 133)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Sergi Sabrià i Benito

 • H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

  Alta: 02/09/2013 (BOPC, 145)

  Substitueix a: M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia

  Baixa: 22/07/2014 (BOPC, 378)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

 • H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

  Alta: 02/09/2013 (BOPC, 145)

  Substitueix a: M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia

  Baixa: 22/07/2014 (BOPC, 378)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Sergi Sabrià i Benito

 • H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

  Alta: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substitueix a: I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

  Baixa: 26/10/2015

  Substituït/ïda per: I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

 • H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

  Alta: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substitueix a: I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

  Baixa: 26/10/2015

  Substituït/ïda per: I. Sr. Sergi Sabrià i Benito

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 • I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Alta: 27/11/2013 (BOPC, 209)

  Substitueix a: I. Sr. Antoni Font Renom

  Baixa: 22/07/2014 (BOPC, 378)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Joana Ortega i Alemany

 • I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Alta: 27/11/2013 (BOPC, 209)

  Substitueix a: I. Sr. Antoni Font Renom

  Baixa: 22/07/2014 (BOPC, 378)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Antoni Font Renom

 • I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Alta: 02/09/2014 (BOPC, 388)

  Substitueix a: I. Sr. Antoni Font Renom

  Baixa: 07/07/2015 (BOPC, 625)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Joana Ortega i Alemany

 • I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Alta: 02/09/2014 (BOPC, 388)

  Substitueix a: I. Sr. Antoni Font Renom

  Baixa: 07/07/2015 (BOPC, 625)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Antoni Font Renom

Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 13/08/2013 (BOPC, 137)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Montserrat Capdevila Tatché

 • I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 13/08/2013 (BOPC, 137)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Núria Parlon Gil

 • I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Eva Granados Galiano

  Baixa: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Montserrat Capdevila Tatché

 • I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Eva Granados Galiano

  Baixa: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Núria Parlon Gil

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sra. Dolors López Aguilar

  Alta: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: I. Sr. Pere Calbó i Roca

  Baixa: 04/09/2014 (BOPC, 388)

  Substituït/ïda per: Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sra. Laura Massana Mas

  Alta: 08/08/2013 (BOPC, 137)

  Substitueix a: I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Baixa: 29/08/2013 (BOPC, 145)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • H. Sr. Salvador Milà i Solsona

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Laura Massana Mas

  Baixa: 31/07/2014

  Substituït/ïda per: I. Sra. Hortènsia Grau Juan

 • H. Sr. Salvador Milà i Solsona

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Laura Massana Mas

  Baixa: 31/07/2014

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

 • H. Sr. Salvador Milà i Solsona

  Alta: 25/08/2014

  Substitueix a: I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

  Baixa: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Hortènsia Grau Juan

 • H. Sr. Salvador Milà i Solsona

  Alta: 25/08/2014

  Substitueix a: I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

  Baixa: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sr. Pere Navarro i Morera

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

 • I. Sr. Òscar Ordeig i Molist

  Alta: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

  Baixa: 25/09/2014 (BOPC, 401)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sra. Núria Parlon Gil

  Alta: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

  Baixa: 25/09/2014 (BOPC, 401)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sra. Marta Ribas Frías

  Alta: 30/07/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: I. Sr. Joan Herrera Torres

  Baixa: 21/07/2015 (BOPC, 663)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Dolors Camats i Luis

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 • I. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola

  Alta: 27/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: Il·lm. Sr. Albert Batalla i Siscart

  Baixa: 30/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Albert Batalla i Siscart

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • I. Sra. Marta Rovira i Vergés

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 20/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

 • I. Sra. Marta Rovira i Vergés

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 20/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Alba Vergés i Bosch

 • I. Sra. Marta Rovira i Vergés

  Alta: 02/09/2013 (BOPC, 145)

  Substitueix a: I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

  Baixa: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

 • I. Sra. Marta Rovira i Vergés

  Alta: 02/09/2013 (BOPC, 145)

  Substitueix a: I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

  Baixa: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Alba Vergés i Bosch

 • I. Sra. Marta Rovira i Vergés

  Alta: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substitueix a: H. Sra. Alba Vergés i Bosch

  Baixa: 26/10/2015

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

 • I. Sra. Marta Rovira i Vergés

  Alta: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substitueix a: H. Sra. Alba Vergés i Bosch

  Baixa: 26/10/2015

  Substituït/ïda per: H. Sra. Alba Vergés i Bosch

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 • H. Sr. Josep Rull i Andreu

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Cristina Bosch i Arcau

 • H. Sr. Josep Rull i Andreu

  Alta: 27/08/2014 (BOPC, 385)

  Substitueix a: I. Sra. Cristina Bosch i Arcau

  Baixa: 26/10/2015

  Substituït/ïda per: I. Sra. Cristina Bosch i Arcau

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • I. Sra. Agnès Russiñol i Amat

  Alta: 26/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sr. Sergi Sabrià i Benito

  Baixa: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

 • I. Sr. Sergi Sabrià i Benito

  Alta: 30/07/2013 (BOPC, 133)

  Substitueix a: H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

  Baixa: 26/08/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Agnès Russiñol i Amat

 • I. Sr. J. Lluís Salvadó Tenesa

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia

 • I. Sr. J. Lluís Salvadó Tenesa

  Alta: 24/07/2013 (BOPC, 133)

  Baixa: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

 • I. Sr. J. Lluís Salvadó Tenesa

  Alta: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substitueix a: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

  Baixa: 28/07/2015 (BOPC, 663)

  Substituït/ïda per: M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia

 • I. Sr. J. Lluís Salvadó Tenesa

  Alta: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substitueix a: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

  Baixa: 28/07/2015 (BOPC, 663)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

 • I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Agnès Russiñol i Amat

  Baixa: 02/09/2013 (BOPC, 145)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

 • I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Agnès Russiñol i Amat

  Baixa: 02/09/2013 (BOPC, 145)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Rovira i Vergés

 • I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

  Alta: 22/07/2014 (BOPC, 378)

  Substitueix a: H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

  Baixa: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

 • I. Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla

  Alta: 22/07/2014 (BOPC, 378)

  Substitueix a: H. Sr. Oriol Junqueras i Vies

  Baixa: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Rovira i Vergés

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

  Alta: 29/08/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sr. Pere Navarro i Morera

  Baixa: 25/08/2014 (BOPC, 383)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • H. Sra. Alba Vergés i Bosch

  Alta: 26/08/2014 (BOPC, 383)

  Substitueix a: I. Sra. Marta Rovira i Vergés

  Baixa: 01/09/2014 (BOPC, 385)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Rovira i Vergés