H. Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut

Filiació

Fotografia de Josep Maria Pelegrí i Aixut
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Portaveu adjunt. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 16.12.2010.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació