Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


H. Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut

Filiació

Fotografia de Josep Maria Pelegrí i Aixut
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 16.12.2003, BOPC, 3. Portaveu adjunt. Alta: 16.12.2003, BOPC, 3. Baixa: 17.11.2006.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació