Agenda parlamentària

Juliol de 2020

Dimecres, 1

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/06/2020)

Dijous, 2

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/07/2020)

17:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/06/2020)

Divendres, 3

10:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/07/2020)

Dilluns, 6

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/06/2020)

Dimarts, 7

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 03/07/2020)

11:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 06/07/2020)

12:45h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/07/2020)

13:00h

Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Sessió constitutiva

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/07/2020)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/07/2020)

Dimecres, 8

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/07/2020)

14:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/07/2020)

Dijous, 9

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/07/2020)

Divendres, 10

10:05h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/07/2020)

Dilluns, 13

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/07/2020)

Dimarts, 14

10:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/07/2020)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/07/2020)

12:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 10/07/2020)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/07/2020)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/06/2020)

Dimecres, 15

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/07/2020)

11:30h

Ponència: Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 02/07/2020)

13:00h

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 26/06/2020)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/07/2020)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2020)

16:30h

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Sessió ordinària

Sala 10

(Aparició al web: 09/07/2020)

Dijous, 16

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2020)

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/07/2020)

15:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2020)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2020)

Divendres, 17

10:00h

Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/07/2020)

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/07/2020)

10:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2020)

Dilluns, 20

11:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 17/07/2020)

13:00h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/07/2020)

13:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 17/07/2020)

Dimarts, 21

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/07/2020)

Dimecres, 22

09:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/07/2020)

09:30h

Comissió de Matèries Secretes i Reservades

Sessió secreta

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/07/2020)

10:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/07/2020)

13:15h

Comissió de l'Emergència Climàtica

Sessió constitutiva

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/07/2020)

13:30h

Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/07/2020)

Dijous, 23

10:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/07/2020)

Divendres, 24

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/07/2020)

10:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dilluns, 27

10:00h

Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 21/07/2020)

10:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/07/2020)

13:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 24/07/2020)

Dimarts, 28

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 24/07/2020)

11:00h

Mesa Ampliada

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 24/07/2020)

13:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/07/2020)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/07/2020)

16:30h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/07/2020)

Dimecres, 29

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/07/2020)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/07/2020)

Dijous, 30

10:00h

Comissió de Salut

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/07/2020)

15:00h

Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 24/07/2020)

Divendres, 31

09:30h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/07/2020)

09:30h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 28/07/2020)

12:30h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/07/2020)