Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Dia:
Dilluns, 20 de juliol de 2020
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 394-00013/12)

    Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

    Debat de la proposta.