Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dijous, 23 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Sara Bujalance Arguijo, directora general de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les línies bàsiques d'actuació de l'Associació respecte als joves (Tram. 357-00658/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del Pla de prevenció del suïcidi juvenil (Tram. 250-00859/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 5; esmenes: BOPC, 447, 49)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la definició i l'aplicació d'un pla de prevenció del suïcidi (Tram. 250-00860/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 6; esmenes: BOPC, 447, 50)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del programa de prevenció de l'estigma en la salut mental (Tram. 250-00861/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 7; esmenes: BOPC, 447, 50)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'acompanyament i el suport als supervivents del suïcidi (Tram. 250-00862/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 8; esmenes: BOPC, 447, 51)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'habitatge amb perspectiva juvenil (Tram. 250-00914/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 400, 46)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets dels estudiants d'accedir a les universitats i sobre la modificació del sistema d'avaluació (Tram. 250-01042/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 479, 14)