Comissió de l'Emergència Climàtica

Dia:
Dimecres, 22 de juliol de 2020
Hora:
13:15h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de l'Emergència Climàtica (Tram. 411-00004/12)

  Junta de Portaveus

  Constitució de la comissió.

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió