Agenda parlamentària

Març de 2019

Divendres, 1

11:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 28/02/2019)

Dilluns, 4

16:30h

Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/02/2019)

Dimarts, 5

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/03/2019)

11:30h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/02/2019)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/02/2019)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/02/2019)

Dimecres, 6

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/03/2019)

Dijous, 7

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/03/2019)

Dilluns, 11

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/03/2019)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/03/2019)

17:00h

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 05/03/2019)

Dimarts, 12

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/03/2019)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/03/2019)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/03/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/03/2019)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/02/2019)

16:00h

Ponència: Proposició de llei d'espais agraris

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 05/03/2019)

16:15h

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 14/02/2019)

Dimecres, 13

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/03/2019)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/03/2019)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/03/2019)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/03/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/03/2019)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/03/2019)

15:30h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 05/03/2019)

Dijous, 14

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/03/2019)

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/03/2019)

10:00h

Intergrup per Palestina

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 11/03/2019)

11:42h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/03/2019)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/03/2019)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/03/2019)

Divendres, 15

10:00h

Comissió d'Estudi del Treball Autònom

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/03/2019)

11:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 14/03/2019)

Dimarts, 19

10:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/03/2019)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/03/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/03/2019)

15:00h

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 14/03/2019)

Dimecres, 20

08:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/03/2019)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/03/2019)

Dijous, 21

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/03/2019)

19:15h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Sala de mesa

(Aparició al web: 30/03/2019)

Divendres, 22

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/03/2019)

Dilluns, 25

11:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/03/2019)

11:45h

Mesa Ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/03/2019)

12:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/03/2019)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/03/2019)

Dimarts, 26

10:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/03/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei d'espais agraris

Sessió ordinària

Sala 5

(Aparició al web: 22/03/2019)

13:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/03/2019)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/03/2019)

15:00h

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 20/03/2019)

Dimecres, 27

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/03/2019)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/03/2019)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/03/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/03/2019)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/03/2019)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/03/2019)

Dijous, 28

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/03/2019)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/03/2019)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/03/2019)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/03/2019)

15:00h

Ponència: Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 22/03/2019)

Divendres, 29

11:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 28/03/2019)