Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 19 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil (Tram. 250-00429/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 189, 54; esmenes: BOPC, 265, 14)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves (Tram. 250-00516/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 218, 43; esmenes: BOPC, 265, 15)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la qualitat de l'ocupació juvenil (Tram. 250-00524/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 218, 54; esmenes: BOPC, 265, 16)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Fernando Carrera, en representació de Joves de Societat Civil Catalana, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el programa d'acció dels pròxims mesos i el seu pla de convivència (Tram. 356-00281/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels encarregats d'elaborar l'Enquesta a la joventut de Catalunya del 2017 davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti l'Enquesta (Tram. 356-00290/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup que ha elaborat la publicació "L'emigrant 2.0, una anàlisi de l'emigració juvenil" davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti aquesta publicació (Tram. 356-00291/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l'Observatori Català de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent al 2017 (Tram. 356-00293/12)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S'Ha Acabat, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la tasca d'informació que l'entitat duu a terme a les universitats i els assetjaments que ha sofert els darrers mesos (Tram. 356-00346/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença