Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Dia:
Dimarts, 19 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia