Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 19 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats (Tram. 250-00488/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 51; esmenes: BOPC, 242, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (Tram. 250-00489/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 53; esmenes: BOPC, 242, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria (Tram. 250-00522/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 50; esmenes: BOPC, 248, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels mestres i els professors (Tram. 250-00525/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 55; esmenes: BOPC, 248, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'oferta de la llengua de signes catalana i espanyola com a part del currículum de l'educació primària i secundària (Tram. 250-00541/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 46; esmenes: BOPC, 260, 17)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'educació financera a les aules (Tram. 250-00552/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 104; esmenes: BOPC, 260, 17)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Carme Guasch i Darné a Figueres (Tram. 250-00559/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 114; esmenes: BOPC, 260, 19)