Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 20 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'ocupació pública per al personal amb discapacitat intel·lectual en l'àmbit laboral (Tram. 310-00130/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació del Consell de la Mancomunitat Cultural (Tram. 310-00131/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions amb relació a l'endometriosi (Tram. 310-00135/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte contra la segregació escolar (Tram. 310-00136/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de seguretat (Tram. 310-00139/12)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament del sistema sanitari (Tram. 310-00132/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les centrals nuclears (Tram. 310-00133/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs racistes a centres de protecció de menors (Tram. 310-00134/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca d'imparcialitat en l'acció del Departament de Justícia (Tram. 310-00137/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el deure de no manipular les eleccions amb símbols partidistes en edificis públics (Tram. 310-00138/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 17

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 200-00006/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 200, 13)

 • 18

  Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 202-00023/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 118, 26)

 • 19

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2018 (Tram. 360-00013/12)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 261, 76)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància (Tram. 300-00099/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 22)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política (Tram. 300-00102/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 23)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre la política cultural (Tram. 300-00103/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 24)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar l'estat del benestar (Tram. 300-00097/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 22)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme (Tram. 300-00100/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 23)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre l'abordatge integral de les violències sexuals contra infants (Tram. 300-00098/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 22)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+ (Tram. 300-00101/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 23)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions sindicals a l'Administració de la Generalitat (Tram. 300-00104/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 24)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Sistema d'Arxius de Catalunya (Tram. 302-00073/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 15)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 302-00074/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 17)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'empresa i l'ocupació amb relació al procés (Tram. 302-00079/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 23)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya (Tram. 302-00075/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 18)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris (Tram. 302-00076/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 19)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els adolescents als centres escolars (Tram. 302-00077/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 20)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any d'inacció política (Tram. 302-00078/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 21)

 • 35

  Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 202-00023/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 118, 26)

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00075/12)

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00077/12)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00078/12)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00074/12)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00076/12)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00079/12)

  Substanciació.