Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 22 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat i l'estil de la programació de TV3 (Tram. 323-00097/12)

   Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el pla de cobertura informativa del cicle electoral (Tram. 323-00100/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els deus anys del programa "Sense ficció" i els documentals de qualitat en horari de màxima audiència (Tram. 323-00102/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament i la difusió de la informació del judici dels acusats per rebel·lió (Tram. 323-00104/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'acusació de masclisme a polítics constitucionalistes difosa en el programa "De què es queixen les dones?" (Tram. 323-00105/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la decisió de no emetre les imatges dels atemptats de Nova Zelanda (Tram. 323-00109/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de les pròximes campanyes electorals (Tram. 323-00108/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el balanç de la Setmana de les Dones als mitjans de la Corporació (Tram. 322-00083/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de cobertura de les campanyes de les pròximes eleccions (Tram. 322-00085/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la manifestació independentista del 16 de març de 2019 a Madrid (Tram. 322-00087/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la Setmana Internacional de la Dona als mitjans de la Corporació (Tram. 322-00088/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la campanya "Som dones" i el perllongament del seu objectiu (Tram. 322-00091/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar la complicitat en l'estereotipatge de la publicitat de joguines (Tram. 322-00092/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la paritat en els espais televisius (Tram. 323-00098/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la iniciativa del compte de Twitter Arxiu CR i TV3 (Tram. 323-00101/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la nova aplicació mòbil de TV3 (Tram. 323-00110/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla d'igualtat de la Corporació (Tram. 322-00084/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat econòmica i la situació financera de la Corporació (Tram. 322-00089/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reiteració d'insults a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors de mitjans de la Corporació (Tram. 322-00086/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de les audiències de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00106/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències de TV3 al febrer i al març (Tram. 322-00082/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el balanç de les dades de l'informe de pluralitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 323-00099/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'exclusió del pluralisme polític de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00103/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat a TV3 d'acord amb l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 323-00107/12)

   Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio (Tram. 322-00090/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.