Agenda parlamentària

Juliol de 2019

Dilluns, 1

10:00h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 18/06/2019)

12:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/06/2019)

13:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/06/2019)

Dimecres, 3

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/06/2019)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/06/2019)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/06/2019)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/06/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 28/06/2019)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/06/2019)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/06/2019)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 27/06/2019)

Dijous, 4

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/07/2019)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/07/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 01/07/2019)

11:45h

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 04/07/2019)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/06/2019)

18:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Divendres, 5

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/07/2019)

Dimarts, 9

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/07/2019)

10:00h

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 04/07/2019)

10:30h

Mesa Ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/07/2019)

13:00h

Ponència: Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 05/07/2019)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/07/2019)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/07/2019)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/07/2019)

Dimecres, 10

09:30h

Comissió de Matèries Secretes i Reservades

Sessió secreta

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/07/2019)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/07/2019)

Dijous, 11

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2019)

Divendres, 12

09:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/07/2019)

10:00h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 10/07/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dilluns, 15

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/07/2019)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/07/2019)

Dimarts, 16

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 12/07/2019)

12:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 12/07/2019)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/07/2019)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimecres, 17

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/07/2019)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/07/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 10/07/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 10/07/2019)

11:30h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/07/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/07/2019)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/07/2019)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 7

(Aparició al web: 28/06/2019)

15:30h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/07/2019)

16:00h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 15/07/2019)

Dijous, 18

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/07/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 16/07/2019)

10:06h

Comissió de Salut

Sessió ordinària (continuació)

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/07/2019)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/07/2019)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/07/2019)

16:00h

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 6

(Aparició al web: 16/07/2019)

17:30h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió constitutiva. En acabar la sessió de la CAERIT

Sala 4

(Aparició al web: 15/07/2019)

Divendres, 19

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/07/2019)

10:00h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 18/07/2019)

Dilluns, 22

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/07/2019)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 11/07/2019)

16:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/07/2019)

Dimarts, 23

10:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/07/2019)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/07/2019)

10:00h

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 18/07/2019)

10:00h

Ponència: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 6

(Aparició al web: 19/07/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/07/2019)

13:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/07/2019)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/07/2019)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimecres, 24

09:45h

Comissió del Reglament

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/07/2019)

10:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/07/2019)

18:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 24/07/2019)

18:30h

Ponència: Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària de la tarda

Sala 5

(Aparició al web: 24/07/2019)

Dijous, 25

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/07/2019)

13:10h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/07/2019)

13:30h

Mesa del Parlament

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

13:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/07/2019)

13:35h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/07/2019)

Dilluns, 29

10:00h

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 24/07/2019)

Dimarts, 30

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 26/07/2019)

10:00h

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 24/07/2019)

11:00h

Mesa Ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 26/07/2019)