Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 9 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'eliminació dels mòduls prefabricats de l'Escola Els Ganxets, de Reus (Tram. 250-00729/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 18; esmenes: BOPC, 320, 39)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'eliminació dels mòduls prefabricats de l'Escola Vilamar, de Calafell (Tram. 250-00741/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 18; esmenes: BOPC, 351, 3)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el trastorn de l'espectre autista en l'àmbit de l'educació (Tram. 250-00745/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 22; esmenes: BOPC, 351, 4)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l'institut escola de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat (Tram. 250-00752/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 30; esmenes: BOPC, 351, 4)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'educació en igualtat (Tram. 250-00753/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 309, 16; esmenes: BOPC, 351, 5)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb relació al sosteniment de les llars d'infants municipals (Tram. 250-00754/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 309, 17; esmenes: BOPC, 351, 5)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de Mar (Tram. 250-00758/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 309, 22; esmenes: BOPC, 351, 6)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la llengua materna i l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00765/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 41; esmenes: BOPC, 351, 6)