Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 10 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte pressupostari de projectes privats (Tram. 310-00208/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans relatius a l'acció exterior (Tram. 310-00209/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el canvi climàtic (Tram. 310-00202/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció d'emergències i els plans i els mitjans del Departament d'Interior per a fer-hi front (Tram. 310-00203/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'emissió de documentals a TV3 (Tram. 310-00204/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la coordinació postemergència de l'incendi de la Ribera d'Ebre (Tram. 310-00205/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acompanyament institucional dels menors sense referents familiars (Tram. 310-00206/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de la paga extra del 2013 als treballadors públics (Tram. 310-00207/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa Esfera (Tram. 310-00200/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades de l'increment de la pobresa i les polítiques socials (Tram. 310-00201/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00117/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00119/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00118/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00121/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00120/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00116/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 200-00004/12)

  Comissió de Salut

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 136, 33; esmenes presentades: BOPC, 291, 6; informe: BOPC, 306, 22; dictamen: BOPC, 312, 14)

 • 3

  Decret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 203-00019/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre els abusos sexuals a infants (Tram. 252-00017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

 • 5

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre els casos de violència sexual denunciats en centres escolars (Tram. 252-00018/12)

  Tots els grups i subgrups parlamentaris

  Debat i votació.

 • 6

  Procediment per a elegir set membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 284-00004/12)

  Presidència de la Generalitat

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 378, 10)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als ports (Tram. 300-00158/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 14)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l'extinció d'incendis (Tram. 300-00156/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 14)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del territori (Tram. 300-00157/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 14)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural (Tram. 300-00159/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 15)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la Mediterrània (Tram. 300-00160/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 15)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors (Tram. 300-00161/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 15)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobilitat (Tram. 300-00162/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 16)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats (Tram. 300-00163/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 16)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat (Tram. 302-00121/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 363, 26; esmenes: BOPC, 370, 35)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00123/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 375, 4; esmenes: BOPC, 382, 40)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla d'acció dels departaments davant l'emergència climàtica (Tram. 302-00124/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 375, 5; esmenes: BOPC, 382, 45)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials (Tram. 302-00128/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 375, 14; esmenes: BOPC, 382, 63)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l'atenció al suïcidi juvenil (Tram. 302-00125/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 375, 9; esmenes: BOPC, 382, 56)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions que perjudiquen la convivència (Tram. 302-00126/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 375, 11; esmenes: BOPC, 382, 60)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a Catalunya (Tram. 302-00127/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 375, 13; esmenes: BOPC, 382, 62)

 • 22

  Declaració del Parlament de Catalunya de condemna de les agressions a adolescents i joves migrats (Tram. 401-00016/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.