Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Dia:
Divendres, 12 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació d'Ecologistes en Acció de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00190/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació d'Ecologistes en Acció de Tarragona amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00191/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de SOS Costa Brava amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00192/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Salvem l'Empordà amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00194/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00189/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma en Defensa de l'Ebre amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00220/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.