Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Dia:
Dimarts, 9 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00364/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de Conservació.cat amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00368/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de Catalunya al comitè d'empresa de la Direcció General de Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00383/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00359/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Llorenç Planagumà Guàrdia, coordinador tècnic del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00379/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Societat Catalana d'Educació Ambiental amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00380/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.