Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 9 de juliol de 2019
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller d'Interior sobre l'increment de les agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any (Tram. 354-00133/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les accions amb relació a les polítiques LGBTI (Tram. 354-00134/12)

  Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment del punt 6 de la Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa (Tram. 354-00136/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'increment de les agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any (Tram. 356-00495/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de la Presidència sobre l'aplicació del Pacte d'estat contra la violència de gènere a Catalunya (Tram. 355-00032/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del Departament de la Presidència amb relació a les polítiques per a l'equitat de gènere i la lluita contra la violència masclista (Tram. 355-00045/12)

  Sessió informativa.