Agenda parlamentària

Octubre de 2021

Dilluns, 4

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2021)

Dimarts, 5

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/10/2021)

14:30h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2021)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/10/2021)

Dimecres, 6

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/10/2021)

Dijous, 7

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació) - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

(Aparició al web: 06/10/2021)

Dimecres, 13

09:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/10/2021)

10:00h

Comissió de Drets Socials

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/10/2021)

10:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/10/2021)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 08/10/2021)

15:00h

Comissió d'Acció Climàtica

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/10/2021)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/10/2021)

Dijous, 14

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/10/2021)

10:20h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/10/2021)

10:21h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 08/10/2021)

11:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/10/2021)

15:00h

Comissió d'Empresa i Treball

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/10/2021)

Divendres, 15

09:30h

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/10/2021)

Dilluns, 18

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/10/2021)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/10/2021)

Dimarts, 19

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/10/2021)

10:30h

Ponència: Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 14/10/2021)

11:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/10/2021)

13:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/10/2021)

13:45h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/10/2021)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/10/2021)

Dimecres, 20

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació) - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 19/10/2021)

Dijous, 21

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)- Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

(Aparició al web: 20/10/2021)

Dilluns, 25

15:00h

Comissió d'Igualtat i Feminismes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/10/2021)

17:30h

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

(Desconvocat/ada: 22/04/2022)

Dimarts, 26

09:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/10/2021)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/10/2021)

12:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2021)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2021)

Dimecres, 27

10:00h

Comissió de Drets Socials

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2021)

10:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/10/2021)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/10/2021)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/10/2021)

Dijous, 28

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/10/2021)

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/10/2021)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2021)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/10/2021)

15:00h

Comissió d'Empresa i Treball

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/10/2021)

Divendres, 29

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/10/2021)

11:00h

Ponència: Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/10/2021)