Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 14 d'octubre de 2021
Hora:
10:20h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro, en compliment de la Resolució 511/XI del Parlament (Tram. 256-00056/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 743, 62)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2020, sobre el Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats del grup, corresponent als ingressos i les despeses del 2017 (Tram. 256-00058/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 778, 10)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 1/2021, sobre el Departament d'Ensenyament, corresponent a les despeses de personal, de l'exercici 2017 (Tram. 256-00059/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 786, 13)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2021, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, corresponent a la gestió econòmica dels centres docents públics, de l'exercici 2018 (Tram. 256-00001/13)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 9, 4)