Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 14 d'octubre de 2021
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta d'acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a la regulació de la percepció per antiguitat (Tram. 221-00010/13)

  Debat i votació.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió de la candidatura als jocs olímpics d'hivern del 2022 (Tram. 250-00212/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Pau Juvillà Ballester, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 85, 62; esmenes: BOPC, 125, 9)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre les restriccions fixades arran de la Covid-19 (Tram. 354-00034/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Víctor Guardiola Flores, conseller delegat de l'Institut Català de Finances, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el paper de l'Institut com a avalador de determinades persones davant les reclamacions del Tribunal de Comptes (Tram. 356-00103/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la seva relació amb els serveis secrets russos (Tram. 356-00179/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Alay i Rodríguez, cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la seva relació amb els serveis secrets russos (Tram. 356-00180/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Boye Tuset, advocat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la defensa i els intents de destruir l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont (Tram. 356-00192/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del sistema de formació i qualificació professionals (Tram. 356-00224/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 202-00002/13)

  Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 30, 7)