Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 16 de setembre de 2021
Hora:
10:20h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2018 (Tram. 257-00003/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya.

  (Compte General: BOPC, 782, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018 (Tram. 256-00051/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 705, 39)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2020, sobre l'Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament (Tram. 256-00053/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 724, 47)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2020, sobre l'Institut d'Assistència Sanitària, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00054/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 731, 79)

 • 5

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la gestió dels Fons Covid-19 de la Generalitat, els seus organismes dependents i les entitats de dret públic durant la pandèmia (Tram. 253-00001/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.