Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 13 d'octubre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la bonificació de l'impost de successions i donacions (Tram. 250-00187/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 55)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller d'Economia i Hisenda sobre l'aval de l'Institut Català de Finances per a afrontar les fiances imposades pel Tribunal de Comptes als exmembres del Govern i ex alts càrrecs investigats per malversació de fons públics (Tram. 354-00032/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del president de l'Institut Català de Finances davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'aval de l'Institut per a afrontar les fiances imposades pel Tribunal de Comptes als exmembres del Govern i ex alts càrrecs investigats per malversació de fons públics (Tram. 356-00129/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Víctor Guardiola Flores, conseller delegat de l'Institut Català de Finances, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el paper de l'Institut com a avalador de determinades persones davant les reclamacions del Tribunal de Comptes (Tram. 356-00104/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del conseller delegat de l'Institut Català de Finances davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del seu departament (Tram. 356-00116/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del conseller delegat de l'Institut Català de Finances davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'aval de l'Institut per a afrontar les fiances imposades pel Tribunal de Comptes als exmembres del Govern i ex alts càrrecs investigats per malversació de fons públics (Tram. 356-00130/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'inversions creditícies i risc de l'Institut Català de Finances davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del seu departament (Tram. 356-00117/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la directora de compliment i control de l'Institut Català de Finances perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del seu departament (Tram. 356-00118/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió del Departament d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00076/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius de la Secretaria i els criteris per a assignar la publicitat institucional (Tram. 356-00133/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les previsions en la gestió dels fons europeus Pròxima Generació i els òrgans de governança de la Secretaria (Tram. 356-00102/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la destinació dels fons transferits pel Govern de l'Estat el 10 de setembre de 2020 (Tram. 356-00191/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  * Sol·licitud de compareixença de Sandra Ezquerra, directora de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures, de la Universitat de Vic, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'impacte social i econòmic de la Covid-19 des de la perspectiva de gènere (Tram. 356-00114/13)

  J. Lluís Salvadó Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  * Sol·licitud de compareixença de Roser Xalabarder, presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'impacte social i econòmic de la Covid-19 des de la perspectiva de gènere (Tram. 356-00115/13)

  J. Lluís Salvadó Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Compareixença de Sandra Ezquerra, directora de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures, de la Universitat de Vic, davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre l'impacte social i econòmic de la Covid-19 des de la perspectiva de gènere (Tram. 357-00072/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 16

  Compareixença de Roser Xalabarder, presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre l'impacte social i econòmic de la Covid-19 des de la perspectiva de gènere (Tram. 357-00073/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

Nota: * En cas que la Comissió aprovi aquestes sol·licituds de compareixença, es proposarà d'alterar l'ordre del dia d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, perquè es puguin substanciar seguidament.