Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


H. Sra. Neus Munté i Fernàndez

Filiació

Fotografia de Neus Munté i Fernàndez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 26.02.2002, BOPC, 268. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Membre de la legislatura:

XI (2015-2017), X (2012-2015), IX (2010-2012), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació