Composició del Ple de la VI

Mesa

President del Parlament
 • M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

Vicepresident primer
 • I. Sr. Higini Clotas i Cierco

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

Vicepresidenta segona
 • I. Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

Secretària primera
 • I. Sra. Carme Valls i Llobet

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

Secretari segon
 • M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

Secretari tercer
 • Excm. Sr. Francesc Codina i Castillo

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 16/06/2000

 • I. Sr. Esteve Orriols i Sendra

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

Secretari quart
 • I. Sr. Isidre Gavín i Valls

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

Diputats

 • Excma. Sra. Joaquima Alemany Roca (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Lluís Armet i Coma (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 08/11/2001

 • H. Sr. Jordi Ausàs i Coll (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. M. Assumpta Baig i Torras (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Miquel Barceló i Roca (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Josep Bargalló Valls (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Jesús Bartolomé i Carrascal (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Joan Boada Masoliver (GP ICV)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Excm. Sr. Carles Bonet i Revés (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sra. Meritxell Borràs i Solé (GP CiU)

  Alta: 03/02/2000

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Francesc Xavier Boya i Alós (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Manuel Bustos i Garrido (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Excm. Sr. Ramon Camp i Batalla (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Jaume Camps i Rovira (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Marta Camps Torrens (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Teresa Capilla i Pujol (GP CiU)

  Alta: 12/04/2002

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep Maria Carbonell i Abelló (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Martí Carnicer i Vidal (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Joan Manuel Carrera i Pedrol (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Eudald Casadesús i Barceló (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep Casajuana i Pladellorens (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Jordi Casas i Bedós (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Antoni Castellà i Clavé (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep Clofent i Rosique (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Higini Clotas i Cierco (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Excm. Sr. Francesc Codina i Castillo (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 16/06/2000

 • I. Sr. Xavier Coll i Gilabert (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 06/09/2000

 • H. Sr. Antoni Comas i Baldellou (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Dolors Comas d'Argemir i Cendra (GP ICV)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sra. M. Eugènia Cuenca i Valero (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep Curto i Casadó (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Marià Curto i Forés (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Manuela de Madre Ortega (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Montserrat Duch i Plana (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Josep Antoni Duran i Lleida (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Pilar Díaz i Romero (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 25/01/2000

 • H. Sr. Ramon Espasa i Oliver (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Maria Carme Esplugas i Martí (GP CiU)

  Alta: 24/05/2002

  Baixa: 23/09/2003

 • Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep M. Fabregat i Vidal (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Maria Jesús Fanego Lorigados (GP SCC)

  Alta: 28/09/2001

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Jaume Farguell i Sitges (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep Lluís Fernàndez i Burgui (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Ricard Fernández Deu (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Bernardo Fernández Martínez (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Antoni Fernández Teixidó (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Joan Ferran i Serafini (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Francesc Ferrer i Gironès (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Joaquim Ferrer i Roca (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sra. Carme Figueras i Siñol (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Bet Font i Montanyà (GP ICV)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Joan Galceran i Margarit (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. M. Àngela Gassó i Closa (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Isidre Gavín i Valls (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sra. Marina Geli i Fàbrega (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lm. Sr. Frederic Gené i Ripoll (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Josep Grau i Seris (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Rafael Hinojosa i Lucena (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 19/02/2002

 • H. Sr. Josep Huguet i Biosca (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Miquel Iceta i Llorens (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Francesc Iglesias i Sala (GP CiU)

  Alta: 02/02/2000

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Juan Manuel Jaime Ortea (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Roberto E. Labandera Ganachipi (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Pere Lladó i Isàbal (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Joaquim Llena i Cortina (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lm. Sr. Ramon Llumà i Guitart (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Excm. Sr. Rafael Luna Vivas (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. José Luis López Bulla (GP ICV)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lm. Sr. Agustí López i Pla (GP CiU)

  Alta: 15/09/2000

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Marc López i Plana (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Pere Macias i Arau (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Pilar Malla i Escofet (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • M. H. Sr. Pasqual Maragall i Mira (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Núria Martínez i Barderi (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • M. H. Sr. Artur Mas i Gavarró (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Andreu Mas-Colell (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 25/01/2000

 • I. Sr. Àlex Masllorens i Escubós (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep Maria Matas i Babon (GP CiU)

  Alta: 08/02/2002

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Carina Mejías Sánchez (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep Micaló i Aliu (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sra. Caterina Mieras i Barceló (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep Enric Millo i Rocher (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lma. Sra. Misericòrdia Montlleó i Domènech (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sra. Neus Munté i Fernàndez (GP CiU)

  Alta: 22/02/2002

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Joaquim Nadal i Farreras (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Manel Nadal i Farreras (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lm. Sr. Joan Miquel Nadal i Malé (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Oriol Nel·lo i Colom (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Trinitat Neras i Plaja (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Jaume Oliveras i Maristany (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Esteve Orriols i Sendra (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Carles Pellicer i Punyed (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Carme Porta i Abad (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 21/03/2000

 • I. Sr. Carles Puigdomènech i Cantó (GP CiU)

  Alta: 07/02/2000

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Joan Maria Pujals i Vallvé (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 21/05/2002

 • M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. David Pérez Ibáñez (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Josep Maria Rañé i Blasco (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Lluís Miquel Recoder i Miralles (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Pere Ribera i Guals (GP CiU)

  Alta: 19/06/2000

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Rafael Ribó i Massó (GP ICV)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Sr. Joan Ridao i Martín (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Marcel Riera i Bou (GP CiU)

  Alta: 23/03/2000

  Baixa: 23/09/2003

 • M. H. Sr. Joan Rigol i Roig (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Eduard Rius i Pey (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Excm. Sr. Joan M. Roig i Grau (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Joan Roma i Cunill (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Josep Rull i Andreu (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lm. Sr. Joan Manuel Sabanza i March (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Antoni Sabaté i Ibarz (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep Maria Salvatella i Suñer (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Flora Sanabra i Villarroya (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Martí Sans i Pairutó (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Núria Segú Ferré (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Teresa Serra i Majem (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Excm. Sr. Domènec Sesmilo i Rius (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Excm. Sr. Joan Horaci Simó i Burgués (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Josep M. Simó i Huguet (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Excm. Sr. Daniel Sirera i Bellés (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Antoni Siurana i Zaragoza (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Fèlix Sogas i Mascaró (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 18/09/2001

 • I. Sr. Xavier Soy i Soler (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Joan Surroca i Sens (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. M. Concepció Tarruella i Tomàs (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Jordi Terrades i Santacreu (GP SCC)

  Alta: 14/11/2001

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 25/01/2000

 • H. Sra. Montserrat Tura i Camafreita (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Carme Valls i Llobet (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Joan M. Vallvé i Ribera (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 15/03/2000

 • H. Sr. Josep M. Vallès i Casadevall (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Francesc Vendrell i Bayona (GP POP.)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • H. Sr. Xavier Vendrell i Segura (GP ERC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Cristina Viader i Anfrons (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lm. Sr. Pere Vigo i Sallent (GP ERC)

  Alta: 27/03/2000

  Baixa: 23/09/2003

 • Il·lm. Sr. Ramon Vilalta i Oliva (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sra. Flora Vilalta Sospedra (GP SCC)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 23/09/2003

 • I. Sr. Vicenç Villatoro i Lamolla (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 04/04/2002

 • I. Sr. Joan Viñas i Bona (GP CiU)

  Alta: 05/11/1999

  Baixa: 30/01/2002