Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


M. H. Sr. Artur Mas i Gavarró

Filiació

Fotografia de Artur Mas i Gavarró
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Membre de la legislatura:

XI (2015-2017), X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003), V (1995-1999),

Càrrecs

  • Departament d'Economia, Finances i Planificació. Conseller. Alta: 30.11.1999. Baixa 18.01.2001.
  • Govern de la Generalitat. Conseller. Alta: 30.11.1999. Baixa 18.01.2001.
  • Govern de la Generalitat. Secretari del Govern. Alta: 18.01.2001. Baixa 24.01.2001.
  • Govern de la Generalitat. Conseller en cap. Alta: 18.01.2001. Baixa 22.12.2003.

Més informació