I. Sra. Marta Rovira i Vergés

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Filiació

Fotografia de Marta Rovira i Vergés

Dades electorals

Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveu. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 26.10.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació