I. Sra. Marta Rovira i Vergés

Filiació

Fotografia de Marta Rovira i Vergés
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveu. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 26.10.2015.

Membre de la legislatura:

XII (2018-2020), XI (2015-2017), X (2012-2015),

Càrrecs parlamentaris

Més informació