I. Sra. Marta Rovira i Vergés

Filiació

Fotografia de Marta Rovira i Vergés
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Republicà. Presidenta. Alta: 29.01.2018, BOPC, 8. Baixa: 22.03.2018, BOPC, 42.

Membre de la legislatura:

XII (2018-2020), XI (2015-2017), X (2012-2015),

Càrrecs parlamentaris