Historial de la composició: Junta de Portaveus

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
 • I. Sra. Inés Arrimadas García

  Portaveu

  Alta: 22/06/2015 (BOPC, 612)

  Substitueix a: I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Baixa: 04/08/2015

  Substituït/ïda per: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

 • I. Sr. Jordi Cañas Pérez

  Portaveu

  Alta: 18/12/2012 (BOPC, 1)

  Baixa: 22/01/2014 (BOPC, 252)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Carina Mejías Sánchez

 • I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Portaveu

  Alta: 22/01/2014 (BOPC, 1)

  Substitueix a: I. Sr. Jordi Cañas Pérez

  Baixa: 22/06/2015 (BOPC, 612)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Inés Arrimadas García

 • I. Sra. Inés Arrimadas García

  Portaveu adjunta

  Alta: 22/01/2014 (BOPC, 252)

  Substitueix a: I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Baixa: 22/06/2015 (BOPC, 612)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

 • I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Portaveu adjunt

  Alta: 22/06/2015 (BOPC, 612)

  Substitueix a: I. Sra. Inés Arrimadas García

  Baixa: 04/08/2015

 • I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Portaveu adjunta

  Alta: 18/12/2012 (BOPC, 1)

  Baixa: 22/01/2014 (BOPC, 252)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Inés Arrimadas García

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Mixt
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Mixt
 • Sr. Quim Arrufat Ibáñez

  Portaveu adjunt

  Alta: 20/12/2012 (BOPC, 4)

  Baixa: 26/01/2015 (BOPC, 487)

  Substituït/ïda per: Sra. Isabel Vallet Sànchez

Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 • I. Sra. M. Mercè Jou i Torras

  Portaveu adjunta

  Alta: 31/07/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Baixa: 07/07/2015 (BOPC, 625)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Roger Montañola i Busquets

 • I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Portaveu adjunta

  Alta: 08/01/2013 (BOPC, 4)

  Substitueix a: H. Sr. Ramon Espadaler Parcerisas

  Baixa: 31/07/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sra. M. Mercè Jou i Torras

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt