Agenda de Marta Vilalta i Torres

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Setembre de 2019

Dimarts, 10

20:00h

Assistència a l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya

Palau del Parlament

(Aparició al web: 05/09/2019)

Dimecres, 11

09:05h

Ofrena floral al monument de Rafael Casanova

Barcelona

(Aparició al web: 10/09/2019)

22:00h

Assistència a l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya

Palau de la Generalitat

(Aparició al web: 05/09/2019)

Divendres, 13

10:30h

Assistència a l'acte de presentació document bases Pla estratègic Serveis Socials 2020-24

Palau de la Generalitat

(Aparició al web: 10/09/2019)

Dilluns, 16

15:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 12/09/2019)

Dimecres, 18

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/09/2019)

Dijous, 19

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/09/2019)

Dimecres, 25

11:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/09/2019)

Dijous, 26

16:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/09/2019)

Dilluns, 30

14:30h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 25/09/2019)