Agenda parlamentària

Abril de 2013

Dimarts, 2

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/03/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/03/2013)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/03/2013)

Dimecres, 3

11:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/03/2013)

Dijous, 4

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/03/2013)

Divendres, 5

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/03/2013)

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 02/04/2013)

Dilluns, 8

16:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 04/04/2013)

Dimarts, 9

10:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/04/2013)

13:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/04/2013)

16:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/04/2013)

16:10h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/04/2013)

Dimecres, 10

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/04/2013)

Dijous, 11

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Sala de mesa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/04/2013)

15:04h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació). o en acabar la sessi?en?a del migdia.

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/04/2013)

Divendres, 12

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 09/04/2013)

13:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió constitutiva

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/04/2013)

13:15h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/04/2013)

Dilluns, 15

16:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/04/2013)

16:00h

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 11/04/2013)

Dimarts, 16

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 12/04/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 12/04/2013)

Dimecres, 17

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/04/2013)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/04/2013)

16:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/04/2013)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/04/2013)

Dijous, 18

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/04/2013)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/04/2013)

12:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/04/2013)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/04/2013)

Divendres, 19

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 16/04/2013)

Dilluns, 22

16:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 17/04/2013)

Dimecres, 24

09:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2013)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/04/2013)

14:00h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió constitutiva. En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2013)

Dijous, 25

09:31h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/04/2013)

Divendres, 26

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/04/2013)

12:30h

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/04/2013)

12:45h

Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/04/2013)

Dilluns, 29

16:00h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/04/2013)

16:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 24/04/2013)

Dimarts, 30

10:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/04/2013)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 26/04/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 26/04/2013)

13:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/04/2013)