Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 3 d'abril de 2013
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Afers Institucionals (Tram. 410-00001/10)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió

 • 2

  Proposta de resolució sobre el finançament il·legal d'Unió Democràtica de Catalunya (Tram. 250-00038/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 9, 126)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de la biblioteca municipal de Castelldefels (Tram. 250-00040/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 127; esmenes: BOPC, 39, 59)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la supressió dels privilegis de les confessions religioses (Tram. 250-00043/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 129; esmenes: BOPC, 39, 59)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'un òrgan de representació política de relació amb el Baix Llobregat (Tram. 250-00048/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 133; esmenes: BOPC, 39, 60)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el pressupost de la Casa Reial (Tram. 250-00083/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 18; esmenes: BOPC, 39, 67)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 354-00034/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 354-00035/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la seva presumpta participació en l'encàrrec o autorització de la investigació de membres del Govern (Tram. 354-00038/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 354-00039/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 354-00040/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 354-00041/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00053/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la seva presumpta participació en l'encàrrec o autorització de la investigació de membres del Govern (Tram. 356-00054/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00055/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Pere Puig i Anglada, delegat del Govern davant la Unió Europea, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi del seu projecte com a responsable de la Delegació del Govern (Tram. 356-00109/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.