Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 4 d'abril de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o de la secretària de la Comissió (Tram. 410-00007/10)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o de la secretària de la Comissió

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou centre de l'Escola Angeleta Ferrer, de Mataró (Tram. 250-00090/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 37; esmenes: BOPC, 46, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P-3 a l'Escola de Can Periquet i sobre la construcció d'un institut escola a Palau-solità i Plegamans (Tram. 250-00092/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 22, 39)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut escola a Palau-solità i Plegamans (Tram. 250-00134/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 27, 41)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la implantació de la jornada intensiva a instituts d'educació secundària el curs 2012-2013 (Tram. 250-00098/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 44; esmenes: BOPC, 46, 24)

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre els objectius i les actuacions del departament (Tram. 355-00019/10)

  Andreu Mas-Colell , Conseller del Departament d'Economia i Coneixement

  Sessió informativa.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'un projecte de llei de ciència de Catalunya (Tram. 311-00128/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 44, 70)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tramitació d'un projecte de llei de ciència de Catalunya (Tram. 311-00129/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 44, 70)

Nota: Nota: La substanciació de les propostes de resolució es preveu fer de 16.00 h a 16.30 h. A partir d'aquesta hora, la presidència proposarà posposar les propostes de resolució per a poder substanciar la sessió informativa del conseller i les preguntes (punts 6, 7 i 8).