Pla d’igualtat

Pla d’igualtat

El Parlament de Catalunya impulsa un pla d’igualtat amb l’objectiu d’erradicar el patriarcat de la institució i situar-se entre les cambres més avançades d’Europa en igualtat de gènere. El juny del 2018, la Mesa, a proposta del president, Roger Torrent, i amb el suport de tots els grups i subgrups parlamentaris, va acordar l’elaboració d’aquest pla. Es tracta d’una experiència pionera que comporta una diagnosi de la situació de les dones i els homes al Parlament, tant dels representants electes com del personal que hi treballa. Les dades resultants d’aquesta diagnosi permetran crear un pla d’acció amb mesures i objectius estratègics que han de servir per a avançar cap a la igualtat efectiva.

Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya
2020-2023

El Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023 té per objectiu que el Parlament incorpori transversalment la perspectiva de gènere, és a dir que promogui activament la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGBTI en el conjunt de les seves actuacions.

El pla inclou vuitanta-quatre accions dirigides a tots els col·lectius que treballen al Parlament (diputats i diputades, personal de la cambra i personal assessor dels grups parlamentaris), organitzades en els mateixos cinc eixos que han estructurat la diagnosi, als quals s’afegeix un sisè, orientat a la seva posada en pràctica efectiva, i serà vigent durant el període 2020-2023.

El desplegament del Pla d’igualtat avança

Des que es va aprovar el ‘Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023′, el gener del 2020, el Grup de Treball en Equitat de Gènere (GTEG) s’ha reunit en diverses ocasions per prioritzar les accions a desplegar durant el primer any i fer-ne el seguiment.

En aquest sentit, el GTEG ha aprovat el protocol de dol del Parlament contra les violències masclistes, acció que correspon al punt 5.10 del Pla, que estableix la necessitat d’elaborar un protocol per a l’actuació del Parlament davant els feminicidis que doni continuïtat a la declaració de condemna que ja es fa en aquests casos a l’inici de cada ple.

També s’ha avançat en el desplegament de l’acció 2.20, corresponent a la redacció d’una declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament, perquè la signin les diputades i els diputats en el moment de recollir l’acta en la propera legislatura.

Així mateix, seguint l’objectiu estratègic 5.1 del pla, en el que s’estableix la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI en la gestió dels espais, s’ha adaptat la senyalització de tots els lavabos de la cambra, amb unes icones més inclusives, que no segreguen per sexes, i que, a més, identifiquen els banys que tenen instal·lada una pica interior per l’ús de la copa menstrual, a banda d’assenyalar els lavabos adaptats per a persones amb discapacitat i que disposen de canviador per nadons. En aquest sentit, s’han incorporat dos canviadors per a nadons als lavabos dels espais dels grups parlamentaris, tal com indica l’acció 5.4.

Paral·lelament, el GTEG també ha impulsat el desplegament d’altres punts del Pla adreçats al personal de la cambra, com ara la necessitat de promoure el teletreball per part del personal del Parlament i del personal assessor dels grups parlamentaris, tal com estipulen els punts 2.14 i 2.15, un procés que s’ha vist accelerat per la irrupció de la pandèmia de la Covid-19. En col·laboració amb la Direcció General d’Igualtat, també s’ha treballat en un pla específic de formació per a la prevenció de la violència masclista i la LGBTI-fòbia, recollit en l’acció 2.22.

Així mateix, s’ha treballat per incloure la perspectiva de gènere en el sistema de recollida de dades i classificació de la informació, tal com determina l’acció 3.14, i també en els pressupostos de la cambra, tal com indica el punt 3.11. Finalment, s’ha avançat en l’ampliació dels continguts de l’espai web «Parlament i gènere», per difondre l’actuació del Parlament en matèria d’igualtat de gènere i diversitat, acció recollida en el punt 5.11.

Grup de Treball en Equitat de Gènere

Com a part de l’acord de la Mesa pel qual el Parlament de Catalunya adopta un pla d’igualtat de gènere, el setembre del 2018 es va crear el Grup de Treball en Equitat de Gènere, que té per objectiu garantir el seguiment del pla des del principi fins a les conclusions i recomanacions principals.

El grup de treball ha construït una entesa sobre els objectius i la metodologia de treball a seguir. Això ha facilitat la recollida de les dades quantitatives i qualitatives per a elaborar la diagnosi de la situació prèvia a la redacció del pla d’accions. S’ha reunit regularment, d’acord amb la metodologia i les fases d’elaboració del pla. També ha fet, segons l’objecte de la reunió, sessions de treball de composició reduïda.

Formen part d’aquest grup de treball la secretària quarta, en representació de la Mesa; un representant de cada grup i subgrup parlamentari; representants de l’Administració parlamentària, del Gabinet de la Presidència i dels treballadors del Parlament, i les consultores expertes en gènere que assessoren la institució en aquest procés.

Composició


Representant de la Mesa
Adriana Delgado
(alta: 28.09.18; baixa: 26.11.19)
Secretària quarta
Rut Ribas
(alta: 26.11.19)
Secretària quarta

Representants dels grups parlamentaris
Noemí de la Calle GP de Ciutadans
Anna Geli GP de Junts per Catalunya
Jenn Díaz GP Republicà
Beatriz Silva GP Socialistes i Units per Avançar
Susanna Segovia GP de Catalunya en Comú Podem
Natàlia Sànchez SP de la Candidatura d’Unitat Popular –
Crida Constituent)
Esperança Garcia SP del Partit Popular de Catalunya

Representants de l’Administració
Marina Garcia Adjunta al cap de Gabinet de Presidència
Xavier Muro Secretari general
Marta Perxacs Representant del Consell de Personal

Membres de la Consultoria IQ
Tània Verge
Maria de la Fuente
Mireia Duran

Agenda

 • Dilluns, 19 d’octubre de 2020
  12:30h, Sala1 i Videoconferència
  Ordre del dia
 • Dilluns, 13 de juliol de 2020
  12:00h, Videoconferència
  Ordre del dia
 • Dilluns, 25 de maig de 2020
  16:00h, Videoconferència
  Ordre del dia
 • Dilluns, 30 de setembre de 2019
  15:00h, Sala de grups
  Ordre del dia

La perspectiva de gènere als parlaments europeus

El 17 de setembre de 2018 el Parlament de Catalunya va acollir la jornada «Parlaments amb perspectiva de gènere per a garantir la igualtat efectiva de dones i homes», en què es va reflexionar sobre com l’estructura, la cultura organitzativa i els mètodes de treball dels parlaments poden incorporar la perspectiva de gènere. L’acte també va servir per identificar les bones pràctiques dins el Parlament, primer pas per a elaborar el pla d’igualtat intern.

En la primera sessió de la jornada, «El règim de gènere dels parlaments», les professores Sarah Childs (Birkbeck – Universitat de Londres), Fiona Mackay (Universitat d’Edimburg), Lenita Freidenvall (Universitat d’Estocolm) i Josefina Erikson (Universitat d’Uppsala, i cocoordinadora de la GenParlNet, xarxa de recerca d’institucions parlamentàries amb perspectiva de gènere) van compartir les seves experiències en l’assessorament dels parlaments britànic, escocès i suec en aquesta matèria. El debat el va moderar la professora Tània Verge (Universitat Pompeu Fabra), cocoordinadora de la GenParlNet.

La jornada va continuar amb dues sessions simultànies: «Fer avançar la igualtat de gènere: la visió de les diputades» i «Fer avançar la igualtat de gènere: la visió del personal parlamentari». La sessió de treball sobre la igualtat de gènere des de la perspectiva de les diputades la va moderar Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de les Dones. Hi van intervenir Seema Malhotra, membre del Comitè de Portaveus sobre Representativitat i Inclusió de la Cambra dels Comuns; Linda Fabiani, vicepresidenta del Parlament Escocès; Mary Fee, membre de la Comissió de Drets Humans i Igualtat del Parlament Escocès, i Lenita Freidenvall, professora de la Universitat d’Estocolm.

En la sessió de treball sobre la igualtat de gènere des de la perspectiva del personal del Parlament hi van intervenir Chloe Challender, tècnica assessora de la Cambra dels Comuns i expresidenta de ParliGender, xarxa de treball per la igualtat de gènere; Paul Evans, tècnic assessor de comissions de la Cambra dels Comuns; Aneela Mckenna, responsable d’Igualtat del Parlament Escocès; Anna Björk, consultora d’Oxford Research (Hèlsinki), i Josefina Erikson. La directora general d’Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, va moderar la sessió.

En el marc de la jornada es va fer també la primera sessió d’aquesta legislatura del cicle «La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país».

El 18 de setembre de 2018 la cambra, en col·laboració amb la Direcció General d’Igualtat i l’Institut Català de les Dones, va continuar la jornada amb tres sessions més: «Europa davant la igualtat: institucions i polítiques públiques», «El compromís institucional a Catalunya» i «Plans d’igualtat per a partits polítics». Aquestes sessions eren adreçades especialment a membres del món local i d’altres administracions i a responsables d’igualtat o organització dels partits amb representació parlamentària.