Participació

 • Registre de grups d'interès

  L'objectiu principal del Registre és el d'inscriure els grups d'interès i fer el seguiment de les activitats que duen a terme en l'àmbit parlamentari amb voluntat d'influir en els procediments d'elaboració de les lleis, en l'exercici d'iniciatives parlamentàries o en l'adopció d'actes o decisions que corresponen al Parlament.

 • Escó 136

  El Parlament posa a la vostra disposició un espai de participació ciutadana en què podeu fer aportacions, comentaris o suggeriments sobre els projectes i les proposicions de llei que s'estan tramitant.

 • e-Peticions

  El dret de petició individual o col·lectiva és un dret fonamental reconegut per la constitució i l'estatut. A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública, i permetre que altres persones puguin adherir-s'hi, generant un entorn de participació vinculat a aquestes sol·licituds.

 • Parlament 2.0

  És un espai creat amb la finalitat d'aprofitar totes les iniciatives de comunicació o de presència a la xarxa social que siguin útils per a millorar i potenciar, amb les tecnologies i els recursos que ofereix l'entorn 2.0, el coneixement de la tasca parlamentària.

 • Consultes dels ciutadans

  És un espai per atendre les consultes dels ciutadans relacionades amb les diferents funcions del Parlament. Les qüestions plantejades trobaran resposta en un missatge de correu electrònic que el ciutadà rebrà tan bon punt se n'hagi gestionat la petició d'informació.