Escó 136

Vídeo

El Parlament posa a la vostra disposició un espai de participació ciutadana en què podeu fer aportacions, comentaris o suggeriments sobre els projectes i les proposicions de llei que s'estan tramitant.


Les vostres aportacions es posaran a disposició dels diputats, que podran contestar-les. Tant les aportacions com les respostes seran visibles en l'espai participatiu.


El resultat d'aquest debat ciutadà serà utilitzat durant el treball dels òrgans tramitadors i quedarà reflectit en una memòria annexa a les iniciatives tramitades, en què es destacaran especialment les aportacions que finalment s'incorporin al text.

Activitat recent

 • AMP-SCE Actualitzat: 17/08/2017 - 12:27

  La meva aportació comparteix la necessitat de control absolut de les dades de totes les persones, però a la vegada intenta aprofitar les noves tecnologies per augmentar al màxim la seguretat. M'intentaré explicar.
  Quan hi ha un delicte, la policia intenta trobar el delinqüent, però no és gens fàcil, quines eines te ? Doncs en primer lloc, les declaracions de víctimes i testimonis, si n'hi ha, llavors pot buscar empremtes o pistes, i si n'hi ha, veure el que han gravat les càmares de seguretat de l'entorn. A partir d'aquí, cal trencar-se les banyes per buscar perfils de delinqüents coneguts i intentar encaixar les peces. Tot plegat, fa que no sigui gens fàcil capturar i recuperar res.
  Però avui en dia, tots portem a la butxaca un localitzador personal, sí, el telèfon mòbil, que si no està apagat, emet un senyal precís de la nostra situació, i si el configurem, ens permet veure en un mapa on està cada una de les persones que necessitem tenir controlades. Va molt be amb els fills adolescents, amb els avis, amb els empleats, o amb els amics. Naturalment, amb el seu coneixement i consentiment. Els telèfons intel·ligents també ens permeten saber on hem estat en cada moment, i generen un registre que podem consultar sempre que volem. A mi em va molt bé per la feina i per les excursions.
  Aviat tots els cotxes portaran sistemes de comunicació integrats o directament es conduiran sols, qualsevol excés de velocitat, robatori, accident o el que sigui, seran més fàcils de detectar.
  Els xinesos es veu que han muntat un sistema que identifica a tothom que passa per davant d'unes càmares de seguretat instal·lades pels llocs que creuen convenients, i amb això fan un seguiment individualitzat i automàtic, de tothom. Pot semblar excessiu, però sembrar els espais públics de càmares permet que qualsevol pugui anar pel carrer més tranquil, sabent que si passa alguna cosa, el malfactor serà identificat de manera fefaent en poc temps, i que quan el capturin hi haurà proves per fer justícia.
  El que proposo és que totes aquestes dades, siguin protegides amb total seguretat informàtica, i estiguin disponibles per a la justícia, la policia, i l'interès en la seguretat, d'aquesta manera, quan hi ha un delicte, els investigadors poden rastrejar totes les persones que han estat a la zona i fer la seva feina molt millor.
  El problema no és la tecnologia, el problema és que se'n faci mal ús, per això cal que legisleu per garantir que tot queda controlat al màxim i que només hi accedeixen les persones que ho necessiten per la nostra seguretat.

 • Jordi Mas Actualitzat: 21/07/2017 - 22:40

  Una iniciativa legislativa amb moltes possibilitats de caràcter social. Si la diagnosi de la UAB i l'Agència Catalana de Residus certifica que es podria alimentar més de mig milió de persones, això seria interessant que es regulés amb mesures que es pogués repartir a la població amb més necessitats i menys recursos, el malbaratament dels aliments en una societat en la qual es mostra excedent s'hauria d'evitar. Així que és una iniciativa que segurament la societat respondrà amb tot el suport, si es detalla que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten.

 • Andreu Arbó Actualitzat: 11/07/2017 - 20:26

  Ho trobo molt interessant, sobretot si les assosiacions que donen aliments als més necessitats puguessin recollir aquests alimnets (de forma registrable i homologada) i repartir-ho inmediatament a aquelles famílies que ho requereixen.
  No obstant, hi ha d'haver iniciatives de consienciació (com ja es diu al vídeo).

 • Albert Oliba Actualitzat: 06/07/2017 - 09:40

  Adjunto el meu comentari final sobre la Llei del Canvi Climàtic:
  (3) Sobre l'impost de les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, l'article 35 del projecte de llei, en el "fet imposable" només inclou els turismes d'igual o menys de 8 seients (Categoria M1), i els vehicles comercials lleugers (Categoria N1). Així, a partir del nivell d'emissions oficials "expedit a l'efecte pel fabricant", en grams per quilòmetre recorregut, es determinarà la incidència de l'impost. És un impost cap als "molts pocs".
  Però cal tenir en compte els "pocs molts"! Aquests són els vehicles que esdevenen els "grans emissors" de gasos d'efecte hivernacle, que també tenen una gran envergadura. D'aquesta manera, els avions comercials (incloent els de càrrega), camions, creuers i vaixells mercants haurien d'estar inclosos en el nou tribut.
  Prescindir d'ells, no és equitatiu per la majoria de catalans, ja que la càrrega tributària en els vehicles petits actua com un simple impost indirecte i no és suficientment progressiu. Amb tot l'exposat, el sector turístic, en el nostre cas, no es caracteritza per a ser una activitat generalment "sostenible", i aquesta llei és una oportunitat per a crear incentius climàticament favorables, en un sector remarcable per a Catalunya.
  Des de les companyies de transport, es defensarà que la mobilitat internacional dels vehicles no permet una taxació fàcil: pot no coincidir la distància recorreguda amb les emissions generades (els corrents d'aire i marítims poden facilitar el desplaçament d'aeronaus i vaixells, respectivament), i l'espai aeri i les diferents zones marítimes poden ser objecte de regulacions estatals i també internacionals, fora de l'abast de la comunitat autònoma. Tot això és cert.
  En aquest cas, l'impost climàtic s'establiria per les entrades i sortides a port/aeroport, tenint en compte el nombre mitjà d'emissions que pot generar cada vehicle en cada operació. És innegable el potencial que pot tenir tal tribut: només aquest diumenge passat, a l'aeroport del Prat es van registrar més de 1.000 operacions!
  I en el cas dels camions i tenint present la seva mobilitat europea, s'aprofitaria l'actual infraestructura de peatges per a aplicar l'impost, que permetrien de forma fàcil conèixer amb exactitud el punt d'entrada i el de sortida de la via.
  Agraeixo la seva atenció. Els/Les saluda atentament,

Debats