Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.
Horari del Registre General del Parlament.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
El perfil de contractant inclou totes les dades i les informacions referents a l'activitat contractual del Parlament de Catalunya.
Criteris, reculls i recomanacions del Departament d'Assessorament Lingüístic.
Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Vídeo

El Parlament posa a la vostra disposició un espai de participació ciutadana en què podeu fer aportacions, comentaris o suggeriments sobre els projectes i les proposicions de llei que s'estan tramitant.


Les vostres aportacions es posaran a disposició dels diputats, que podran contestar-les. Tant les aportacions com les respostes seran visibles en l'espai participatiu.


El resultat d'aquest debat ciutadà serà utilitzat durant el treball dels òrgans tramitadors i quedarà reflectit en una memòria annexa a les iniciatives tramitades, en què es destacaran especialment les aportacions que finalment s'incorporin al text.

Activitat recent

 • Andreu Arbó Actualitzat: 11/07/2017 - 20:26

  Ho trobo molt interessant, sobretot si les assosiacions que donen aliments als més necessitats puguessin recollir aquests alimnets (de forma registrable i homologada) i repartir-ho inmediatament a aquelles famílies que ho requereixen.
  No obstant, hi ha d'haver iniciatives de consienciació (com ja es diu al vídeo).

 • Albert Oliba Actualitzat: 06/07/2017 - 09:40

  Adjunto el meu comentari final sobre la Llei del Canvi Climàtic:
  (3) Sobre l'impost de les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, l'article 35 del projecte de llei, en el "fet imposable" només inclou els turismes d'igual o menys de 8 seients (Categoria M1), i els vehicles comercials lleugers (Categoria N1). Així, a partir del nivell d'emissions oficials "expedit a l'efecte pel fabricant", en grams per quilòmetre recorregut, es determinarà la incidència de l'impost. És un impost cap als "molts pocs".
  Però cal tenir en compte els "pocs molts"! Aquests són els vehicles que esdevenen els "grans emissors" de gasos d'efecte hivernacle, que també tenen una gran envergadura. D'aquesta manera, els avions comercials (incloent els de càrrega), camions, creuers i vaixells mercants haurien d'estar inclosos en el nou tribut.
  Prescindir d'ells, no és equitatiu per la majoria de catalans, ja que la càrrega tributària en els vehicles petits actua com un simple impost indirecte i no és suficientment progressiu. Amb tot l'exposat, el sector turístic, en el nostre cas, no es caracteritza per a ser una activitat generalment "sostenible", i aquesta llei és una oportunitat per a crear incentius climàticament favorables, en un sector remarcable per a Catalunya.
  Des de les companyies de transport, es defensarà que la mobilitat internacional dels vehicles no permet una taxació fàcil: pot no coincidir la distància recorreguda amb les emissions generades (els corrents d'aire i marítims poden facilitar el desplaçament d'aeronaus i vaixells, respectivament), i l'espai aeri i les diferents zones marítimes poden ser objecte de regulacions estatals i també internacionals, fora de l'abast de la comunitat autònoma. Tot això és cert.
  En aquest cas, l'impost climàtic s'establiria per les entrades i sortides a port/aeroport, tenint en compte el nombre mitjà d'emissions que pot generar cada vehicle en cada operació. És innegable el potencial que pot tenir tal tribut: només aquest diumenge passat, a l'aeroport del Prat es van registrar més de 1.000 operacions!
  I en el cas dels camions i tenint present la seva mobilitat europea, s'aprofitaria l'actual infraestructura de peatges per a aplicar l'impost, que permetrien de forma fàcil conèixer amb exactitud el punt d'entrada i el de sortida de la via.
  Agraeixo la seva atenció. Els/Les saluda atentament,

 • Albert Oliba Actualitzat: 27/06/2017 - 09:15

  Permetin-me que els torni a felicitar, en aquest cas per a establir interessants objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, que consten a la Disposició Addicional Primera del text que han publicat al lloc web.
  Hi ha uns detalls que convé comentar al respecte:
  (2) L'article 26 del projecte de llei tracta que la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic presentarà al Govern i al Parlament un informe sobre l'evolució de les mesures recollides en els plans sectorials, cada tres anys. Aquest termini resulta massa extens: si una legislatura pot arribar a durar quatre anys, com a molt només hi haurà dos informes disponibles al llarg d'aquest temps, sent insuficient per a avaluar les polítiques climàtiques efectuades.
  Seria preferible que s'elaboressin dos informes anuals, un per cada semestre, i agrupant els mesos d'estiu per una banda i els d'hivern per l'altra, per així poder apreciar més adequadament les variacions de les necessitats energètiques (i producció) segons l'època de l'any, i oferint una visió més realista i actualitzada, per a fixar objectius més a curt termini i assolibles. Cada informe podria presentar els estudis en còmput mensual, semestral i interanual, amb comparació amb els períodes precedents.

 • L'Agència de Cyberseguretat, hauria de vetllar i respectar la intimitat i drets fonamentals de tots els seus ciutadans en l'ús discriminatoria del "cyber-espai", intel·ligencia artificial i les diferents interaccions amb el món fisic o espai fisic, mitjançant qualsevolt tipus de dispositiu, actuador, sensor interconnectats, amb especial atenció als ciutadans més vulnerables (els menors, els ciutadans amb risc d'exclusió social, els ciutadans amb algun grau de discapacitat, els ciutadans amb dificultat de moviments, sensorial i memòria natural).
  l'Agència de Cyberseguretat hauria de promoure i respectar els informes i dictàmens del Comitè d'Ètica en en el bon ús del "cyber-espai" i Intel·ligència artificial pel be social, afavorint l'economia del be comú i els valors en vers la humanitat i protecció del medi ambient.

Debats

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Bànner enquesta reforma horària
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Descarregueu-vos les aplicacions gratuïtes per a dispositius mòbils

Diputats de la XI Legislatura

El Parlament a Twitter

AGENDA

Aneu al Canal Parlament Avui a les 09:00h
Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya
Sessió ordinària
Avui a les 10:00h
Mesa del Parlament
Sessió ordinària
Avui a les 10:15h
Ponència: Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
Sessió ordinària
Avui a les 10:30h
Ponència: Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Sessió ordinària
Aneu al Canal Parlament Avui a les 11:40h
Conferència de premsa de Mireia Boya (CUP)
Aneu al Canal Parlament Avui a les 12:00h
Conferència de premsa d'Alejandro Fernández (PPC)
Aneu al Canal Parlament Avui a les 12:40h
Conferència de premsa del Grup Parlamentari del PSC
Avui a les 13:00h
La consellera Borràs lliura a la presidenta el document final de GovernsLocals.cat
Aneu al Canal Parlament Avui a les 13:00h
Conferència de premsa de Fernando de Páramo (Cs)
Aneu al Canal Parlament Avui a les 13:40h
Conferència de premsa de Germà Gordó (no adscrit)
Aneu al Canal Parlament Avui a les 14:45h
Comissió de Treball
Sessió ordinària
Aneu al Canal Parlament Avui a les 15:00h
Ple del Parlament
Sessió ordinària
Avui a les 20:15h
La presidenta assisteix a la recepció amb motiu de la commemoració del vint-i-cinquè aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona
Sessions en directe i en diferit, actes institucionals, reportatges...
Visita per diferents estances del Palau (Google Street View).
Representació gràfica de la distribució de l'hemicicle, amb enllaços a les fitxes dels diputats/ades.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.