DL núm. 80 - Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Actualització: 9 de maig de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Aquest dossier s'actualitza mentre dura la tramitació de la Proposició de llei

Text de la proposició de llei

Marc jurídic

Programes de govern

Organismes especialitzats. Alguns programes d'acció

Activitat parlamentària sobre la matèria

Documentació d'especial interès

Bibliografia